štvrtok


Jabloňové

13:20 - 13:50 na zvučku

 

Kuchyňa 

14:00 - 15:00  na zvučku


Pernek

15:15 - 15:25  na zvučku

 

Veľké Leváre

16:00 - 16:30 na zvučku
 

Závod

16:50 - 17:20 na zvučku

 

Malé Leváre

17:35 - 17:50
 

Suchohrad

18:10 - 18:30 parkovisko nad kostolom pred OÚ