štvrtok


Jabloňové

13:05 - 13:25 na zvučku

 

Pernek 

13:30 - 13:55  na zvučku

 

Kuchyňa

14:00 - 15:15  na zvučku

 

Závod

- 15:40 Štúrova dom 770
- 15:50 parkovisko Štúrova pohostinstvo Mendosíno
- 16:00 Sokolská po želez. stanicu
- 16:10 Štúrova ped požiarnou zbroj. 
 

Malé Leváre

- 16:20 ulica za OÚ
- 16:25 ulica za kostolom
- 16:40 ulica za potravinami u Félixa
 

Gajary

- 16:50 odbočka z Levárskej na šport centrum
- 17:00 Štúrova 
- 17:10 Škuteckého pri detskom ihrisku
 

Kostolište

- 17:40 OÚ
- 17:55 pri rešt. pod kostolom
- 18.00 pred kostolom od Malaciek
 

Suchohrad

- 18:30 parkovisko nad kostolom pred OÚ