Slovenský mliekarensky priemysel s potápa

26.04.2011 22:57

 

 

Slovenský mliekarenský priemysel sa potápa

Autor: SITA, 2. marca 2011 14:54

Sektor trápi nízka úroveň nákupných cien surového kravského mlieka, pokles spracovateľskej marže, nízka domáca spotreba slovenských výrobkov a vysoká daň na potraviny.

 

BRATISLAVA 2. marca (WEBNOVINY) - Slovenský mliekarenský priemysel je potápajúca sa loď, na ktorej palube stoja prvovýrobcovia spoločne so spracovateľmi. Na stredajšej tlačovej besede sa na tom zhodli zástup-covia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) a Slovenského mliekarenského zväzu (SMZ). Spoločne poukázali na zložitú situáciu v sektore výroby a spracovania mlieka, ktorý trápi nízka úroveň nákupných cien surového kravského mlieka, tá aj napriek minuloročnému rastu nepokrýva producentom ich náklady, kvôli čomu už tretí rok hospodária v strate.

Rovnako pálčivým problémom je podľa mliekarov aj pokles ich spracovateľskej marže, ktorá sa v januári medzi-mesačne znížila o takmer 12 % a to aj napriek nárastu spotrebiteľských cien. Ťaživo na sektor podľa nich dopadá aj fakt, že Slovensko má najvyššiu daň z pridanej hodnoty na potraviny v rámci EÚ, čím sa znižuje konkurencie-schopnosť domácich podnikov.


Producenti mlieka majú za sebou podľa prezidenta SZPM Alexandra Pastoreka dva zlé roky poznačené prepadom cien v roku 2009 a výkyvmi počasia v minulom roku, ktoré spôsobili, že v tomto období sektor prvovýrobcov vy-produkoval stratu 110 mil. eur. Len v minulom roku bola strata sektora prvovýrobcov 25 mil. eur a na tento rok odhadujú opäť negatívny výsledok v hodnote 46 mil. eur. "Ak sa situácia v priebehu tohto roku nezmení, respek-tíve nedostaneme žiadne signály, či už zo strany exekutívy, alebo zo strany spracovateľského priemyslu, tak rozhodneme tak, ako sme to urobili vlani v prípade chovu ošípaných, a síce, že skončíme aj s chovom hovädzieho dobytka," uviedol Pastorek. Ako dodal, aj keď sa takéto rozhodnutia nerobia z večera na ráno, trend vidieť či na rastúcom vývoze jalovíc zo Slovenska, ako aj na poklese počtu prvovýrobcov mlieka. Ten sa vlani medziročne znížil o 29 %, keď s produkciou skončilo 235 podnikov.


Generálna sekretárka Slovenského mliekarenského zväzu Zuzana Nouzovská poukázala na fakt, že aj napriek diskutovanému rastu cien potravín, spracovateľom mlieka klesajú ich príjmy na úkor obchodov. "V januári síce došlo k nárastu ceny mlieka na pulte v obchodoch, ale spracovateľská marža poklesla, a to napriek tomu, že sa od augusta minulého roku snažíme dosiahnuť navýšenie odbytových cien, aby sme mohli prvovýrobcom zaplatiť lepšiu cenu za surovinu, no úspech sa nedostavil," vysvetlila Nouzovská.


Zväz zverejnil taktiež hospodárske výsledky mliekarenského priemyslu za minulý rok, v ktorom zaznamenal stratu 1,4 mil. eur. Spracovatelia upozornili aj na klesajúci podiel predaja slovenských výrobkov na domácom trhu. "Záporné saldo dovozu mliečnych výrobkov od januára do novembra minulého roku je 40 mil. eur," informovala Nouzovská. V prípade tekutého mlieka bol počas jedenástich mesiacov minulého roku podiel domácej výroby na domácej spotrebe 39 %. V syroch bola domáca spotreba z domácej výroby iba 13 %. "Považujeme tieto čísla za alarmujúce, my sme totiž dosiahli nižšiu potravinovú bezpečnosť, ako má Malta, keď je v súčasnosti na úrovni 47 %," doplnila Nouzovská. "Práve preto sa Slovenská mliečna loď potápa, pretože neschopnosť umiestniť slovenské produkty na domácom trhu znamená vážny dopad na prvovýrobu, preto bijeme na poplach, lebo treba mliečnemu sektoru pomôcť," dodala na záver Nouzovská